Jak mohou ovlivnit orgány Ústeckého kraje zaměstnanost v regionu?

Zastupitelstvo Ústeckého kraje má hned několik nástrojů, kterými může ovlivňovat míru nezaměstnanosti a také to dělá. Účinek je ale většinou patrný až v dlouhodobém horizontu. Nejúčinnějším nástrojem je ovlivnění školství. Ústecký kraj je zřizovatelem většiny středních škol v regionu. Může proto také ovlivňovat středoškolskou koncepci a skladbu studijních oborů. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR analyzuje kraj poptávku na trhu práce a chybějící profese pak doplňuje do nabídky oborů středních škol. Podporuje také úzkou spolupráci mezi školami a zaměstnavateli tak, aby byli studenti středních škol a odborných učilišť už během studia připravováni na konkrétní pracovní pozici u konkrétní firmy. Zaměstnavatelé tak mohou svým budoucím zaměstnancům zajistit vhodnou odbornou praxi.

Dalším významným nástrojem, jehož účinky jsou už na nezaměstnanosti Ústeckého kraje znát, je Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. V rámci paktu spolupracují všichni klíčoví aktéři na trhu práce v kraji, kromě Ústeckého kraje Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Krajská hospodářská komora, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Úřad práce ČR a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje Hlavním posláním a cílem paktu je přinést do Ústeckého kraje finanční prostředky na zvýšení zaměstnanosti a podpořit nové i stávající investory, aby byla zachovávána pracovní místa a vznikala nová. Pozornost jsme upřeli zejména na finanční prostředky z Evropské unie, protože jsme věděli, že peníze určené na podporu zaměstnanosti zbývají, jen bylo nutné zacílit je právě do Ústeckého kraje. Podařilo se a do kraje jsme už přinesli stovky miliónů korun na zaměstnanost, vznikly stovky nových pracovních míst a v evidenci nezaměstnaných ubylo přes šest tisíc lidí. 

Orgány kraje také mohou podávat podněty vládě a ovlivňovat legislativu. Mohou do kraje přivést peníze na zaměstnanost. Příkladem je Usnesení vlády 732 ze září 2013 a také Usnesení vlády č.52 z ledna 2014. Podle těchto usnesení by měly Ústecký a Moravskoslezský kraj mít větší podporu vlády a shrnují řadu potřebných opatření pro řešení krize v obou krajích. Orgány kraje pak musí dbát na prosazování naplňování těchto usnesení. Zaměstnanost v kraji ovlivňujeme také prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje.

Napsat komentář

Close Menu