Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje už tři roky pomáhá

V březnu uplynuly tři roky od podpisu Memoranda o ustanovení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Díky paktu zaměstnanosti za tuto dobu plynuly do kraje finanční prostředky z dotačních programů Evropské unie i ze státního rozpočtu a vznikly stovky pracovních míst. Činnost paktu hodnotí předseda jeho řídícího výboru Martin Klika.

Co je základním posláním paktu zaměstnanosti a jak se ho podle Vás daří naplňovat?

Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje a zvýšit zaměstnanost v našem kraji. To lze dosáhnout pouze intenzivní spoluprací všech jeho členů. Před třemi lety se podařilo k jednomu stolu dostat významné aktéry v oblasti zaměstnanosti a trhu práce, vzdělávání a ze sociální oblasti. Členové paktu, kterými jsou Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Úřad práce ČR a Regionální rada odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje, společně obsáhnou základní priority paktu. Jsou to trh práce a zaměstnanost, vzdělávání a konkurenceschopnost, společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti a podpora průmyslového regionu. Za tři roky existence paktu se podařilo prokázat, že je v celém regionu významným a pro rozvoj regionu ve všech základních oblastech prospěšným partnerstvím. 

Můžete zmínit konkrétní úspěchy?

Činnost jednotlivých pracovních skupin, která je pro pak zaměstnanosti důležitá, může být pro obyvatele Ústeckého kraje nečitelná. Úspěchem, který je ale hmatatelný a pochopitelný pro všechny, jsou stovky miliónů korun a nová pracovní místa. Ty do Ústeckého kraje přinesl právě pakt zaměstnanosti a jsou výsledkem intenzivní spolupráce všech členů a pracovních skupin paktu. Pokud budeme mluvit v konkrétních číslech, pak se podařilo navýšit alokace pro Ústecký kraj v programu „Vzdělávejte se pro růst 2“ o 38 mil. Kč, v programu „Praxe pro mladé“ do 30 let o 50 mil. Kč. Dále díky paktu zaměstnanosti do kraje plynulo 100 mil. Kč na základě cílené výzvy MMR, dalších 50 mil. Kč v cílené výzvě D8  MPSV a 10 mil. Kč v cílené výzvě E1  MPSV. Ústecký kraj mohl díky těmto výzvám úspěšně realizovat tři projekty zaměstnanosti. Poprvé také došlo při realizaci projektů k propojení státní správy a samosprávy. Projekty společně a úspěšně dokončily Ústecký kraj a Úřad práce ČR. Díky třem projektům zaměstnanosti se v Ústeckém kraji těší z nové práce 267 lidí. Projekty pomohly lidem s hendikepem, mladým lidem a lidem nad padesát let.

Jaké cíle si klade pakt zaměstnanosti pro nejbližší období?

Základním cílem Paktu zaměstnanosti ÚK i do budoucna zůstává maximální podpora tvorby nových pracovních míst, vyjednání maximální podpory pro Ústecký kraj z centrálních orgánů pro naše občany, ale i podnikatelé či neziskový sektor. V budoucím období se spolu s ÚP Ústí nad Labem hodláme maximálně zaměřit na mladé lidi, kteří jsou nezaměstnaní či nemají ukončené vzdělávání. Zvýšenou pozornost též budeme věnovat myšlence podpory spolupráce firemního prostředí a škol. Potřebujeme více propojit teoretickou výuku s reálnou praxí a to zejména u technických oborů vzdělávání.

Velkou pozornost též budeme věnovat myšlence regionální observatoře trhu práce s cílem lépe zacílit čerpání finančních prostředků dle skutečných, aktuálních potřeb regionu. Teritoriální pakty zaměstnanosti již existují ve většině krajů, podporujeme také zavedení systému do jejich působení a vznik pravidel pro jejich fungování v rámci celé ČR.

Napsat komentář

Close Menu