Podařilo se prosadit dotační program na demolice prázdných objektů

Obce a města v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji mohou podávat žádosti o dotaci na demolici prázdných objektů z programu 117D08 – Podpora revitalizace území a 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pokyn premiéra Bohuslava Sobotky. O vyhlášení programů usiloval Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Ústeckému kraji a HSR – ÚK se podařilo prosadit dotační program i některé zásadní změny v něm, které podpoří obce se sociálně vyloučenými lokalitami. Díky intenzivnímu vyjednávání se podařilo snížit dobu povinné využitelnosti pozemku ze třiceti na deset let. Po uplynutí deseti let už může město pozemek třeba prodat. Dotační program je vypsán na tři roky. Každoročně bude uvolněno na dotace 100 mil. Kč. Větší šanci sáhnout si na dotaci budou mít menší města a města s větším podílem sociálně vyloučených obyvatel. Města mohou získat dotaci minimálně 300 tisíc korun, maximálně 5 miliónů korun a do maximální výše 80 procent z vynaložených nákladů na demolici. Hlavní podmínkou pro možnost podání žádosti o dotaci je, aby domy byly v majetku města. 

Napsat komentář

Close Menu