Do řešení nezaměstnanosti je třeba více zapojit školy

Do řešení nezaměstnanosti je třeba více zapojit školy

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a Ústeckým krajem zorganizoval workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 11. 10. 2016 v Ústí nad Labem za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vznikl v roce 2013 po vzoru moravskoslezského paktu. Postupně pak vznikaly pakty zaměstnanosti také v ostatních krajích. V současné době působí v České republice 13 paktů zaměstnanosti, zástupci 11 z nich přijeli do Ústí nad Labem. Na setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti se diskutovalo o poslání paktů, vzájemném partnerství a spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. „Pakty zaměstnanosti mají řešit především prevenci nezaměstnanosti, komunikaci mezi Úřadem práce ČR, zaměstnavateli a školami. Pro ministerstvo práce a sociálních věcí jsou pakty zaměstnanosti strategickým partnerem. Každý kraj je jiný, stejně tak specifické jsou i příčiny nezaměstnanosti a problémy v jednotlivých krajích. Při partnerství s pakty chceme zohledňovat místní specifika,“ konstatovala v úvodu workshopu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Význam paktů v prevenci nezaměstnanosti ocenila také generální ředitelka úřadu práce ČR Kateřina Sadílková: „Podporuji vznik paktů zaměstnanosti a spolupráci krajských poboček s nimi. Hlavní přínos do budoucna je koordinace přípravy lidí pro potřeby zaměstnavatelů.“  Přípravu lidských zdrojů pro konkrétní potřeby regionu označil za hendikep také krajský radní pro sociální problematiku a zaměstnanost Martin Klika. „Musíme více zapojit školy. Přizpůsobit studijní obory potřebám trhu práce. Školy musí také více spolupracovat s rodinami a do své činnosti musí vložit více sociální práce tak, aby studenti neodcházeli ze škol před dokončením studia,“ doplnil Martin Klika.

Zástupci paktu zaměstnanosti a ministerstva práce a sociálních věcí dále diskutovali o zahrnutí teritoriálních paktů zaměstnanosti do zákona o zaměstnanosti, financování teritoriálních paktů zaměstnanosti, učící se sítě teritoriálních paktů zaměstnanosti a založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR. Dále na jednání zazněly informace o teritoriálních paktech zaměstnanosti v jednotlivých krajích včetně informací o předložených projektech do výzvy č. 55 z OP Zaměstnanost na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR a informace o přípravě výzvy z OP Zaměstnanost na Observatoře trhu práce (projekt KOMPAS).

Workshopu se kromě ministryně zúčastnili také další zástupci MPSV, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, krajů, hospodářských komor, regionálních rozvojových agentur a dalších institucí.

Napsat komentář

Close Menu