Mgr. Martin Klika

Vítejte na oficiální webové prezentaci Mgr. Martina Kliky, MBA, radního Ústeckého kraje a předsedy OVV ČSSD Most

 

Od roku 2006 člen zastupitelstva města Litvínova – dosud

Místostarosta města Litvínova za ČSSD 2006 – 2010 (uvolněná funkce zastupitele)

Od roku 2006 – 2010 - řízení firem v působnosti valné hromady ve společnostech města Litvínova – Technické služby Litvínov s.r.o., Krušnohorská poliklinika s.r.o., Business Centre Litvínov, s.r.o., SPORTaS s.r.o., DPMML a.s.

Od roku 2010 – člen dozorčí rady ve společnosti - HC Verva a.s. (zastupuje občanské sdružení HC Litvínov, o.s.) – 2015

Od roku 2015 – místopředseda dozorčí rady ve společnosti – HC Verva a.s.  - dosud

Realizace projektu Optimalizace sociálních služeb. Sloučení a zařazení příspěvkové organizace Minerva p.o. pod Krušnohorskou polikliniku s.r.o., snížení finančních nákladů na sociální služby z 13,4 mil. Kč na 7,6 mil. Kč při zachování stejných služeb a zvýšení kvality poskytnutých sociálních služeb.

Projekt Změna výplaty sociálních dávek na odboru sociálních věcí MÚ Litvínov. Dosažení úspor ve výplatě sociálních dávek klientům. 

Realizace projektu Nulová tolerance, který byl úspěšně aplikován také do dalších měst Ústeckého kraje. Jedná se o soubor opatření důsledné represe a prevence v sociálně vyloučených lokalitách.

Svazek obcí v regionu Krušných hor – předseda sdružení 2007 – 2015

 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj – člen rady Ústeckého kraje, kompetence – sociální věci a bezpečnost 2012- dosud  (uvolněná funkce zastupitele - uvolněný člen rady kraje)

 

 

 

 

 

Od roku 2008 člen zastupitelstva Ústeckého kraje – dosud

Od roku 2008 – 2011 člen dozorčí rady ve společnosti - Krajská zdravotní, a.s.

Od roku 2011 – 2012 předseda dozorčí rady ve společnosti - Krajská zdravotní, a.s.

Od roku 2013 – dosud  člen dozorčí rady ve společnosti - Onkologie Krajské zdravotní, a.s. (nefungující společnost – příprava výstavby nového areálu onkologie v ÚK)  

Destinační agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady 2010 – dosud

Svazek obcí v regionu Krušných hor – předseda sdružení 2007 – 2015

realizace projektu z ESF Zodpovědně na trh práce - CZ.1.04/3.3.05/96.00276

 

Powered by OrdaSoft!

 

 

©2016 Mgr. Martin Klika. Všechna práva vyhrazena.