zastupitel města Litvínov

 • 2010 - 2015

  Od roku 2010 – člen dozorčí rady ve společnosti – HC Verva a.s. (zastupuje občanské sdružení HC Litvínov, o.s.) – 2015

 • 2006

  Od roku 2006 člen zastupitelstva města Litvínova – dosud

 • 2006

  Místostarosta města Litvínova za ČSSD 2006 – 2010 (uvolněná funkce zastupitele)

 • 2006 - 2010

  Od roku 2006 – 2010 – řízení firem v působnosti valné hromady ve společnostech města Litvínova – Technické služby Litvínov s.r.o., Krušnohorská poliklinika s.r.o., Business Centre Litvínov, s.r.o., SPORTaS s.r.o., DPMML a.s.

 • 2007 - 2015

  Svazek obcí v regionu Krušných hor – předseda sdružení 2007 – 2015

 • Realizace projektu Optimalizace sociálních služeb. Sloučení a zařazení příspěvkové organizace Minerva p.o. pod Krušnohorskou polikliniku s.r.o., snížení finančních nákladů na sociální služby z 13,4 mil. Kč na 7,6 mil. Kč při zachování stejných služeb a zvýšení kvality poskytnutých sociálních služeb.

 • Projekt Změna výplaty sociálních dávek na odboru sociálních věcí MÚ Litvínov. Dosažení úspor ve výplatě sociálních dávek klientům.

 • Realizace projektu Nulová tolerance, který byl úspěšně aplikován také do dalších měst Ústeckého kraje. Jedná se o soubor opatření důsledné represe a prevence v sociálně vyloučených lokalitách

Martin Klika

Narozen:

9. 3. 1970 v Mostě.  Se svou rodinou a otcem bydlí v rodinném domě v Janově, kde žil s rodiči už jako dítě.

Rodinný stav:

Ženatý, manželka Lenka, tři děti Martin, Lukáš a Tereza

Vzdělání:

SOU strojírenské I. Meziboří – 4-letý učební obor s maturitou (mechanik důlních strojů a velkostrojů) SOU, ukončeno 1988, SOŠ Policie ČR v Praze – praporčické zkoušky 1,5-leté studium  ukončeno 1990, POLIS Příbram 2003 – základní profesní příprava strážníka a zkoušky na MV ČR v Praze – individuální příprava,  Universita Jana Ámose Komenského Praha – 3-leté bakalářské studium v oboru speciální pedagogika 2007 -2010, Universita Jana Ámose Komenského Praha – 2-leté Magisterské studium v oboru speciální pedagogika 2010 – 2012, Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s., Roudnice nad Labem – manažerský profesní program MBA 2014 – 2015, Universita Jana Ámose Komenského Praha – rigorózní řízení 2013 – dosud

Profesní nasazení:

 • Zámečník v montážní četě na šachtě Jan Šverma v Komořanech u Mostu 1988 -1989
 • Náhradní vojenská služba – vojska MV ČR Frýdek Místek 1989
 • Policie ČR – střední odborná škola Policie ČR Praha – frekventant 1989 – 1990
 • Policie ČR – okresní ředitelství, obvodní oddělení Most – hlídková služba 1990 – 1991
 • Policie ČR – Krajské ředitelství Ústí nad Labem – zásahová jednotka, člen zásahové skupiny, (od roku 1994 velitel zásahové skupiny) 1992 – 2001  
 • Město Litvínov – městská policie – instruktor a vedoucí pracovník pro civilní zaměstnance 2001 – 2002
 • Speed HAN s.r.o. – pracovník ostrahy 2002 – 2003
 • Město Litvínov – městská policie – velitel městské policie 2003 – 2006
 • Město Litvínov – místostarosta města za ČSSD 2006 – 2010 (uvolněná funkce zastupitele)
 • Město Litvínov – městská policie – velitel městské policie 2010 – 2012 (dosud – dlouhodobé uvolnění z důvodu výkonu politické funkce v radě Ústeckého kraje)
 • Ústecký kraj – člen rady Ústeckého kraje, kompetence – sociální věci a bezpečnost 2012- dosud  (uvolněná funkce zastupitele – uvolněný člen rady kraje)
 • Od roku 2006 člen zastupitelstva města Litvínova – dosud
 • Od roku 2008 člen zastupitelstva Ústeckého kraje – dosud
 • Od roku 2006 – 2010 – řízení firem v působnosti valné hromady ve společnostech města Litvínova – Technické služby Litvínov s.r.o., Krušnohorská poliklinika s.r.o., Business Centre Litvínov, s.r.o., SPORTaS s.r.o., DPMML a.s.
 • Od roku 2008 – 2011 člen dozorčí rady ve společnosti – Krajská zdravotní, a.s.
 • Od roku 2011 – 2012 předseda dozorčí rady ve společnosti – Krajská zdravotní, a.s.
 • Od roku 2013 – dosud  člen dozorčí rady ve společnosti – Onkologie Krajské zdravotní, a.s. (nefungující společnost – příprava výstavby nového areálu onkologie v ÚK) 
 • Od roku 2010 – člen dozorčí rady ve společnosti – HC Verva a.s. (zastupuje občanské sdružení HC Litvínov, o.s.) – 2015
 • Od roku 2015 – místopředseda dozorčí rady ve společnosti – HC Verva a.s.  – dosud
 • Destinační agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady 2010 – dosud
 • Svazek obcí v regionu Krušných hor – předseda sdružení 2007 – 2015
  realizace projektu z ESF Zodpovědně na trh práce – CZ.1.04/3.3.05/96.00276
 • Od roku 2016 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

představitel Ústeckého kraje

 • 2016

  První náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kompetence – sociální věci, bezpečnost, finance, sociálně vyloučené lokality, 2016 – dosud

 • Sociální věci: Zasadil se o tvorbu a schválení Strategie sociálních služeb Ústeckého kraje, o vyhlášení Kolektivní orgán, Výbor Mostu k naději, zastoupený odbornou i laickou veřejností udělil v roce 2014 Martinu Klikovi Certifikát a pozlacenou stužku – mezinárodní symbol prevence HIV/AIDS, za jeho dlouhodobý, nezištný a férový přístup ve věcech minimalizace drog a dalších sociálních […]

 • Bezpečnost: Spolupracuje s městy Ústeckého kraje při zavádění Nulové tolerance do praxe.

 • 2008

  Od roku 2008 člen Zastupitelstva Ústeckého kraje – dosud

 • 2008 - 2011

  Od roku 2008 – 2011 člen dozorčí rady ve společnosti – Krajská zdravotní, a.s.

 • 2011 – 2012

  Od roku 2011 – 2012 předseda dozorčí rady ve společnosti – Krajská zdravotní, a.s.

 • 2013

  Od roku 2013 – dosud člen dozorčí rady ve společnosti – Onkologie Krajské zdravotní, a.s. (nefungující společnost – příprava výstavby nového areálu onkologie v ÚK)

 • 2010

  Destinační agentura Krušné hory o.p.s. – předseda správní rady 2010 – dosud

 • Realizace projektu z ESF Zodpovědně na trh práce – CZ.1.04/3.3.05/96.00276

 • 2012 - 2016

  Člen rady Ústeckého kraje, kompetence – sociální věci a bezpečnost 2012- 2016 (uvolněná funkce zastupitele – uvolněný člen rady kraje)

Close Menu