Kraj má jasno o sociálních službách na rok 2017

Kraj má jasno o sociálních službách na rok 2017

Zastupitelé schválili akční plán sociálních služeb na příští rok a doplili Základní síť sociálních služeb v kraji. Akční plán sociálních služeb předkládá kraj ministerstvu práce a sociálních služeb a na jeho základě dostává ze státního rozpočtu dotace, které následně do sociálních služeb přerozděluje. „Kraj dostává od státu méně, než na sociální služby potřebujeme. Snažíme se kompenzovat rozdíl z vlastních prostředků, ale nelze pokrýt celý rozdíl.  Akční plán vychází ze skutečných potřeb kraje. Během roku jsme prováděli analýzy, které měly potřebnost sociálních služeb v kraji potvrdit,“ komentoval akční plán radní pro sociální problematiku Martin Klika. Do Základní sítě sociálních služeb bylo zařazeno sedm nově registrovaných služeb v kraji. „Do základní sítě zařazujeme ty sociální služby, které financuje z dotací Ústecký kraj. Jedná se o nákladnější služby, které nemohou ze svých rozpočtů zajištovat města,“ doplnil Martin Klika.

Napsat komentář

Close Menu