Koalice schválila podmínky architektonické soutěže v rozporu s usnesením zastupitelstva

Koalice schválila podmínky architektonické soutěže v rozporu s usnesením zastupitelstva

Na posledním jednání Zastupitelstva města Litvínova, které se konalo v mimořádném termínu 28. července, schválila koalice těsnou většinou dvanácti hlasů podmínky architektonické soutěže na projektovou dokumentaci na most na Podkrušnohorské ulici. S architektonickou soutěží pro tento most nesouhlasím. Náklady na soutěž už nyní byly vyčísleny na více než milión korun za odměny pro porotce i soutěžící. Dále bude muset město vynaložit další náklady na samotnou projektovou dokumentaci, přestože už částečně byl projekt na nový most připraven. S novou stavbou souvisí i možná povolení vlivu na životní prostředí vzhledem k potoku, který pod mostem teče. To vše ovlivní cenu i dobu trvání celé stavby. Navíc nesouhlasím s podmínkami architektonické soutěže, jak je kalice schválila. Zastupitelstvo svým usnesením schválilo architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci pouze na samotný most. V podmínkách, které nyní koalice schválila, se už ale jedná také o prostranství pod mostem a v jeho nejbližším okolí, což je v rozporu s původním usnesením zastupitelstva. Můj návrh na revokaci usnesení koalice neakceptovala.

Napsat komentář

Close Menu