Energetické fórum Ústeckého kraje 2016

Energetické fórum Ústeckého kraje 2016

Ve čtvrtek 22. září se v krajském městě konal 6. ročník odborné konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2016“. Letos se fórum zaměřilo na problematiku energetiky 21. století. Témata přednášek se zabývala budoucností evropského energetického trhu, současností a budoucností klasické energetiky v severozápadních Čechách a potenciálem energetiky pro další rozvoj Ústeckého kraje.

Krajský radní Martin Klika se ve svém příspěvku věnoval aktuálnímu podílu energetiky na ekonomice a zaměstnanosti v Ústeckém kraji.

Z prezentace Martina Kliky:

„Ve struktuře zaměstnanosti Ústeckého kraje tvoří nejvýznamnější obor zpracovatelský průmysl, který vytváří více než čtvrtinu všech pracovních míst v krajské ekonomice a jeho význam v hospodářství regionu v čase roste. Naopak výrazněji za posledních 15 let poklesl podíl těžebního průmyslu a stavebnictví. V kraji roste podobným tempem jako na národní úrovni podíl zaměstnaných ve zdravotní a sociální péči a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Podíl osob hledající práci déle než 1 rok byl dlouhodobě o 10 –15 p. b. větší než v ČR. V posledním sledovaném období (průměr za roky 2013-14) došlo k mírnému zlepšení. I přesto však více 51 % uchazečů o zaměstnání je bez práce déle než 1 rok, což negativně ovlivňuje jejich sociální postavení a je často i příčinou a průvodním jevem sociálního vyloučení obyvatel.  Pro řešení situace kraje je třeba se zabývat ne zcela vyřešenou situaci související s pokračováním či útlumem těžby v povrchových hnědouhelných dolech. Útlum nese riziko ztráty pracovních míst v těžbě i navazujících odvětví a může vyvolávat lokální problémy v případě odložené/pomalé přípravy vhodných opatření.  Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje realizovala v roce 2015 šetření, které identifikovalo tu skutečnost, že při neprolomení těžebních limitů na dole ČSA dojde pouze na straně společnosti Severní energetická a.s. a jejích dodavatelů k finančním ztrátám na úrovni cca 580 mil. Kč a propuštění až cca 2 tisíc zaměstnanců.

Do budoucna je důležité sladit nabídku a poptávku regionálního trhu práce, vhodně a včas přizpůsobovat vzdělávací systém potřebám trhu práce a dobře plánovat kvalifikační potřebu ze zvláštního zřetele na potřeby zaměstnavatelů. Dále vytvářet regionální podpůrné dotační programy pro podporu stabilizace potřebných profesí v Ústeckém kraji, podporu podnikavosti, podnikání a inovací. Je nutné také výrazněji zapracovat na podpoře potřebných studijních a technických oborů středních škol a středních odborných učilišť.“

Napsat komentář

Close Menu