Koalice ohrozila transparentnost hospodaření města

Koalice ohrozila transparentnost hospodaření města

Koalice na posledním jednání zastupitelů města Litvínova rozhodla zvýšit pravomoc sedmičlenné radě města k rozhodování o veřejných zakázkách. Až dosud rada města rozhodovala o veřejných zakázkách v hodnotě do šesti miliónů korun, nově může rozhodnut o veřejných zakázkách do patnácti miliónů korun. Deset let fungovalo pravidlo, že o veřejných zakázkách nad šest miliónů korun rozhodovalo zastupitelstvo města na veřejném jednání. Nejen zastupitelé, ale všichni občané mohli mít přehled o zahájení zadávacího řízení a jeho podmínkách, o jmenování komise pro otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek a o výběru nejvhodnější nabídky. To vše je nyní v pravomoci sedmi lidí. Deset let se zastupitelé města mohli podílet na výběru veřejné zakázky nad šest miliónů korun. Deset let měli obyvatelé Litvínova možnost do nejmenších podrobností sledovat zadání i výběr veřejné zakázky nad šest miliónů korun. Město Litvínov nyní rozhodnutím současné koalice ztrácí transparentnost výběrových řízení. Koaliční zastupitelé pod zástěrkou usnadnění celého procesu výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky omezili průhlednost hospodaření města. ČSSD v Litvínově tento krok zpět odsuzuje a zásadně s ním nesouhlasí.   

Akční plán rozvoje města má zásadní nedostatky

Koalice na posledním jednání Zastupitelstva města Litvínova nenašla vůli stáhnout z programu Akční plán města, který má zásadní nedostatky. Nesmyslné jsou zejména indikátory v aktivitě „ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ NA SÍDLIŠTI JANOV“.  Jedním z indikátorů je počet přestupků na jednoho obyvatele evidovaných Městskou policií Litvínov. To povede pouze k tomu, že budou strážníci nuceni přivírat nad přestupky oči, aby město tento indikátor naplnilo. Velmi optimistické jsou také indikátory pro opatření „PODPORA ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ“. Tento indikátor je stanoven tak, že by se měl zcela vymazat rozdíl mezi výší registrované nezaměstnanosti pro Litvínov a pro Ústecký kraj. Akční plán rozvoje města si žádá dopracování.

Napsat komentář

Close Menu